Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Adviseur Strategische Communicatie

Terug

Dokterszorg Friesland, Heerenveen

vacature: Adviseur Strategische Communicatie

De Organisatie
Onze opdrachtgever Dokterszorg Friesland is een gezonde onderneming die momenteel een sterke groeifase doormaakt.
Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Enig aandeelhouder is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF).
In de nieuwe structuur bestaat Dokterszorg Friesland uit de bedrijfsonderdelen Dokterswacht Friesland en Doktersdiensten Friesland.

Dokterswacht biedt ondersteuning aan ruim 290 huisartsen in Friesland bij het verlenen van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.

Doktersdiensten biedt ondersteunende diensten aan in Friesland op het gebied van praktijkvoering praktijkovername en zorgvernieuwing. Daarnaast maken Doktersacademie en Ketenzorg Friesland deel uit van Doktersdiensten. Doktersacademie verzorgt (na-)scholingen op het gebied van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbeleid voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Ketenzorg Friesland ondersteunt huisartsen bij chronische eerstelijnszorg, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Binnen Dokterszorg Friesland ontstaat een nieuwe functie van adviseur strategische communicatie. Doel van deze functie is om een bijdrage te leveren aan het geven van een duidelijk gezicht en een positief imago van Dokterszorg Friesland. Deze functie is ondergebracht binnen de afdeling Strategie en Ontwikkeling die bestaat uit een adviseur markt en organisatie, een medisch adviseur, een adviseur strategische communicatie en een communicatieadviseur. De adviseur strategische communicatie rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur Dokterszorg Friesland BV. Tevens coördineert en ondersteunt de adviseur strategische communicatie de afdeling Strategie en Ontwikkeling op de professionele samenwerking.

De Functie

De functie van adviseur strategische communicatie betreft een nieuwe functie. De taken zijn zeer divers en kenmerken zich door zowel de strategisch adviesrol dan wel de coördinerende en praktisch uitvoerende rol. De adviseur speelt een actieve rol als beleidsondersteuner gericht op directie en stakeholders en onderhoudt een actieve relatie met de Friese huisartsenorganisatie en ondersteunt deze op verzoek beleidsmatig.

De adviseur strategische communicatie draagt zorg voor het ontwikkelen, uitvoeren en actualiseren van het communicatiebeleid aan de hand van de missie, visie en strategie van de organisatie. Daaronder valt tevens het schrijven van het communicatiejaarplan, het coördineren van mediacontacten (inclusief het adviseren van het management hierover), maar ook in samenwerking met de communicatiemedewerker, het ontwikkelen en actualiseren van de te voeren huisstijl en bewaking van juiste toepassing hiervan.
Daarnaast adviseer en ondersteun je de directie en management van Dokterszorg Friesland over het communicatiebeleid, de communicatiemiddelen, budgetten en activiteiten. Ook ben je het aanspreekpunt voor in- en externe relaties met betrekking tot communicatie en bewaak je de toepassing hiervan. In onvoorziene situaties treed je op als woordvoerder van de organisatie.

Naast je taken op het gebied van (strategische) communicatie ontwikkel je (mede) het strategisch (zorg)beleid. Je draagt mede zorg voor het realiseren van het jaarplan en de jaarverslagen, adviseert de directie ten aanzien van ontwikkelingen van strategisch (zorg)beleid en rapporteert maatschappelijke en politieke vragen en ontwikkelingen (landelijk en regionaal). Je weet deze te vertalen naar operationele doelstellingen, oplossingen en plannen. Ook het evalueren van de resultaten van het beleid en het afleggen van verantwoording hierover aan de directie behoort tot de taken van de adviseur strategische communicatie. Daarbij ondersteun je de directie in het schrijven van beleidsstukken en het maken van presentaties.
Tot slot draag je zorg voor het coördineren en ondersteunen van het team Strategie en Ontwikkeling. Je bewaakt de kwaliteit van de diensten en dienstverlening van de afdeling. Je stimuleert de deskundigheidsbevordering van collega’s en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en de consistentie binnen de afdeling Strategie en Ontwikkeling.

Het profiel
Voor deze nieuwe functie zoeken we kandidaten met een WO denk- en werkniveau met minimaal 5 jaar ervaring, binnen de gezondheidszorg, op het gebied van (Corporate) Communicatie en Public Affairs. Je hebt ervaring met de Friese zorg en de bestuurlijke omgeving. Tevens heb je ervaring met kwaliteits- en projectmanagement en beschik je over up-to-date kennis van het werkgebied inclusief wet- en regelgeving. Naast je excellente communicatieve vaardigheden in woord en geschrift ben je een uitstekende woordvoerder voor de Dokterszorg Friesland bijvoorbeeld als woordvoerder crisismanagement bij een epidemie. Je hebt gevoel voor politieke omgeving, kunt goed schakelen tussen academici en niet academici. Daarnaast vinden we het van belang dat je goed kunt aansluiten bij de doelgroepen/stakeholders van de organisatie. Je hebt strategisch inzicht maar bent ook een ‘doener’. Overige competenties die van toepassing zijn: analytisch, verbinden, resultaatgericht en doorzettingsvermogen.

Overige informatie:

De standplaats is Heerenveen.

Het betreft een vacature voor 24 – 32 uur per week.

Dokterszorg biedt een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant Zorg Management Groep, telefoon: 0528-235464.

Je reactie kun je voor 17 augustus a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: