Zelfsturende teams

Traditioneel opererende organisaties kunnen onvoldoende flexibel inspelen op vragen van de cliënt. Een organisatie die werkt met zelfsturende teams of zelfstandige teams, bedient zijn cliënten beter en sneller. Hiertoe leren de teamleden hoe zij zelfstandig kunnen optreden en tot waar hun regelruimte ligt rond het primaire proces. Door alle operationele taken bij het zelfsturende team te leggen, kan het management zich geheel richten op de beleidsmatige vraagstukken. Onze interim managers zijn uitstekend in staat om het proces naar zelfsturende teams vorm te geven danwel te implementeren.

Onze opdrachtgevers: