(Strategisch) HR

Een nieuwe visie en koers vertalen naar strategisch HR beleid vraagt expliciete kennis van het HR vakgebied. Tevens is van belang dat de interim manager als partner in business in staat is om het strategisch HR beleid goed te doen aansluiten op de missie en visie van de organisatie. Het vervolgens vertalen in tactische en operationele acties voor de organisatie vraagt schakelvermogen en resultaatgerichtheid. Er wordt nauw samengewerkt met de HR-professionals binnen de organisatie om inhoud te geven aan het beleid bedrijfsvoering. Thema’s die momenteel veelvuldig voorkomen zijn strategische personeelsplanning, arbeidsmarkt, mobiliteit, gezondheid en vitaliteit.

Onze opdrachtgevers: