Sociaal Domein

Voor een aantal zorgorganisaties vanuit een gezamenlijke visie mogelijkheden onderzoeken om hun WMO activiteiten te integreren en als één organisatie (en een integrale infrastructuur) te gaan aanbieden aan diverse gemeenten, waarmee een groter marktaandeel gerealiseerd wordt én de onderlinge samenwerking versterkt wordt in plaats van concurrende partijen.

Onze opdrachtgevers: