Reorganisatie, fusie, samenwerking, ontvlechting

Organisaties staan voor ingrijpende keuzes. Keuzes bijvoorbeeld om te reorganiseren, te fuseren, samen te werken of over te gaan tot ontvlechting. Onze interim managers kunnen met hun up-to-date kennis en hun professionele en resultaatgerichte aanpak u op verschillende manieren ondersteunen als adviseur, manager, projectleider of โ€“ begeleider en kunnen op ieder gewenst moment binnen het proces instappen.

Onze opdrachtgevers: