Lean

Lean heeft binnen de zorg een enorme toevlucht genomen. Daaruit blijkt dat de principes van Lean (in oorsprong afkomstig uit de autoindustrie) uitstekend toepasbaar zijn in de zorg. Ad hoc oplossingen van organisaties worden teruggevoerd door problemen gestructureerd aan te pakken. Lean levert verlaging van de kosten en toename van de kwaliteit op. Daarnaast verhoging van de patiënt- en cliënttevredenheid en een verbetering van de werkprocessen. Het probleemoplossend vermogen van teams en individuele zorgverleners wordt hiermee vergroot. Onze interim managers hebben uitgebreide ervaring met leanmanagement en kunnen in verschillende rollen uw organisatie/teams ondersteunen.

Onze opdrachtgevers: