Kleinschalig wonen

Huiselijkheid en kwaliteit van leven voor dementerende ouderen. Bij de zorg uitgaan van wie zij zijn en wat zij willen. Dit zijn onderwerpen die bij steeds meer zorgorganisaties hoog op de prioriteitenlijst staan en leiden tot een variëteit aan kleinschalige woonvormen. In de visies van kleinschalige woonvormen zijn steeds dezelfde termen te lezen: huiselijkheid, eigenheid en herkenbaarheid. Zorgorganisaties gaan uit van de mogelijkheden van de dementerende ouderen en wat zij willen en kunnen. In de visies staan dus veel overeenkomsten. Maar juist vanuit de accentverschillen ontstaan interessante verschillen in woonvormen. Onze (interim)manager zijn in staat om het veranderingsproces naar een kleinschalige woonvorm te realiseren.

Onze opdrachtgevers: