IGZ Verscherpt toezicht

Een zorginstelling staat onder verscherpt toezicht van IGZ. Het lukt de zorginstelling niet om op eigen kracht het verscherpte toezicht ongedaan te maken. De interim managers coördineren de diverse interne audits op basis van de IGZ inspectiepunten om op basis hiervan verbeteracties uit te zetten op het gebied van m.n. kwaliteit en veiligheid.

Onze opdrachtgevers: