Decentralisatie

Op het gebied van jeugdzorg, AWBZ naar Wmo, werk en inkomen en passend onderwijs zijn veel taken naar de gemeenten gedecentraliseerd.
Deze gaan gepaard met efficiencykortingen. Het is voor gemeenten van belang binnen het sociale domein de dwarsverbanden te zoeken en uit te gaan van een samenhangende aanpak om de decentralisaties te laten slagen.

De Zorg Management Groep kan gemeenten daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld bij:

  • De procesbegeleiding van de transities;
  • Het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen voor uw organisatie;
  • De (integrale) beleidsontwikkeling;
  • De ontwikkeling van de organisatie;
  • Het stimuleren en realiseren van samenwerking;
  • Implementatietrajecten.

De Zorg Management Groep beschikt over een team van ervaren adviseurs met specifieke expertises zoals bijvoorbeeld jeugd, re-integratie of AWBZ/Wmo. Ze zijn inhoudelijk op de hoogte van wat er op de gemeente afkomt. Daarnaast zijn de adviseurs van de Zorg Management Groep in staat over hun eigen expertise heen te kijken, samen te werken, dwarsverbanden te zoeken en te leggen en de transities in samenhang aan te pakken. Daarbij wordt de samenwerking met de collega’s financi├źn en bedrijfsvoering niet vergeten!
Iedere gemeente is uniek. Onze ondersteuning is dan ook maatwerk. We sluiten aan bij de behoeften van uw organisatie en de omgevingsfactoren die in uw situatie actueel zijn.

Onze opdrachtgevers: