Ontwikkelassessments

Resultaat:
De kwaliteiten en het potentieel zijn in kaart gebracht.

Waarom een ontwikkelassessment?

U wilt weten wat de sterke en zwakke punten van een kandidaat, medewerker of team zijn in relatie tot zijn (hun) huidige functie(s);
U wilt weten wat de doorgroeimogelijkheden van de kandidaat of medewerker zijn;
U wilt een objectief beeld verkrijgen van de managementkwaliteiten van de kandidaat of medewerker;
U heeft een objectief instrument nodig voor het bepalen van individuele ontwikkelingsmogelijkheden;
U wilt de juiste opleidingen en trainingen selecteren voor uw kandidaat of medewerker;
Als ondersteuning bij vraagstukken rond teamontwikkeling;
Bij competentiemanagement.

Onze opdrachtgevers: